Blog Image

Gudenådalens Greyhound Klub

Om denne hjemmeside

Denne hjemmeside er opsat som en service for såvel medlemmer af GGK som andre hundevæddeløbsinteresserede

Generalforsamling

Medlemmer Posted on 10 Nov, 2016 11:32:17

Indkaldelse til generalforsamling 2016
i Gudenaadalens Greyhound klub

Søndag d.27/11-2016
Vi mødes kl.12.00 på banen og lukker den
ned
for vinteren.
kl.14.00 afholder vi generalforsamlingen i
FH Fjeren

Busbjergvej 53
8850 Bjerringbro.

Dagsorden.

Valg af
referent
Valg af dirigent
Valg af stemmetæller

Formandens
beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkommende forslag
Fastsættelse
af Kontingent
Valg til bestyrelse og revision
Eventuelt.

Forslag
der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal skriftligt være bestyrelsen
i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes på mail
til lillelangbjerg@email.dk

Vh.
Bestyrelsen i GGK.
Henrik
Petersen.Kontingent

Medlemmer Posted on 05 Feb, 2015 14:37:32

Kontingentet for 2016 er som følger:

Enkeltmedlem betaler 700 kr (1 stemme på generalforsamlingen)
Familie betaler 1400 kr (2 stemmer på generalforsamlingen)
Støttemedlem betaler 300 kr (taleret på generalforsamlingen)

Du kan melde dig ind i klubben ved at indbetale beløbet til
reg. nr. 9551 konto nr. 658 1967 304

Ved indmeldelsen skal du angive:
For- og efternavn
Adresse
Telefonnr.
Email-adresse
Fødselsdato (ikke CPR)

Henvendelsen skal stiles til kassereren Chenette Godsk (mail)

Når man er medlem af GGK vil man, udover de normale medlemsrettigheder, blive inviteret til klubbens lukkede facebook-gruppe, hvor man vil blive orienteret om klubnyheder, der ikke er alment tilgængelige.