Indkaldelse til generalforsamling 2016
i Gudenaadalens Greyhound klub

Søndag d.27/11-2016
Vi mødes kl.12.00 på banen og lukker den
ned
for vinteren.
kl.14.00 afholder vi generalforsamlingen i
FH Fjeren

Busbjergvej 53
8850 Bjerringbro.

Dagsorden.

Valg af
referent
Valg af dirigent
Valg af stemmetæller

Formandens
beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkommende forslag
Fastsættelse
af Kontingent
Valg til bestyrelse og revision
Eventuelt.

Forslag
der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal skriftligt være bestyrelsen
i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes på mail
til lillelangbjerg@email.dk

Vh.
Bestyrelsen i GGK.
Henrik
Petersen.