På klubbens ordinære generalforsamling, afholdt den 28. november 2015 fik bestyrelsen følgende udseende:

Formand: Dorthe Petersen (mail) Tlf. 3042 9928
Næstformand: Henrik Petersen (mail)
Kasserer: Chenette Godsk (mail) Tlf. 2084 0019
Best.medlem: Lizzie Bankov
Best.medlem: Peter Daugbjerg

1. suppleant: Dorte Jarl
2. suppleant: Rikke Bankov

Revisor: Dorte Jarl

DHV-repræsentanter:

pr. 8. august 2015: Dorthe Petersen, Britta Clausen og Philip Sprange

pr. 30. januar 2016: Rikke Bankov, Philip Sprange og Dorte Jarl